Wykład i seminarium z prof. Bernhardem Nauckiem

W imieniu Katedry Socjologii Rodziny, Edukacji i Wychowania Instytutu Nauk Socjologicznych UKSW zapraszamy na wykład PROF. DRA HAB. BERNHARDA NAUCKA (Chemnitz University of Technology/ University of Hamburg), który odbędzie się w środę 25 maja w godz. 15.00-17.00 w auli 201. Seminarium będzie miało miejsce 26 maja w godz. 10.00-11.30 w…

Aktualizacja Oświadczeń Doktoranta UKSW

Przypominamy o konieczności aktualizowania Oświadczeń Doktoranta UKSW. Aktualizacja dotyczy w szczególności osób, które kończą 26 rok życia. Osoby te, jeżeli nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu (np. posiadania umowy o pracę/zlecenia), zostają zgłoszone do ubezpieczenia przez UKSW. Ubezpieczenie następuje na wniosek Doktoranta – na podstawie złożonego Oświadczenia Doktoranta UKSW.…

Decyzje Rektora UKSW w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2022

W dniu 2 marca 2022 r. opublikowane zostały na Monitorze UKSW (widoczne po zalogowaniu do domeny) decyzje Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2022. W tym roku środki na badania naukowe zostały przyznane tylko instytutom naukowym UKSW.…