Akty prawne i dokumenty do pobrania

Źródłem wiedzy o obowiązujących przepisach jest na bieżąco aktualizowany Monitor UKSW:

www.monitor.uksw.edu.pl

Wybrane dokumenty dotyczące Szkoły Doktorskiej:

Zarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów

DECYZJA nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

DECYZJA Nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru indywidualnego planu badawczego obowiązującego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz

Wzór Indywidualnego Planu Badawczego

DECYZJA Nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczania seminarium state of the art oraz

Zasady zaliczania zajęć State of the art

DECYZJA Nr 1/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad zaliczania I roku kształcenia w roku akademickim 2019/2020

Uchwała Nr 38/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2020/2021

Uchwała Nr 39/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uchwała Nr 123/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uchwała Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie Programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz założeń Indywidualnego Planu Badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej

Zarządzenie Nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce