Dokumenty Doktoranta – do pobrania

 

 • Indywidualny Plan Badawczy (IPB) – należy złożyć w Biurze SzD UKSW nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od podjęcia kształcenia tj. do 30 września roku następnego
IPB_pdf IPB_docx
 • Sprawozdanie roczne za rok akademicki… – dokumenty należy składać w Biurze SzD UKSW co roku do dnia 20 września
Sprawozdanie roczne_pdf

Opinia Promotora_pdf

Opinia kierownika ścieżki kształcenia_pdf

Sprawozdanie roczne_docx

Opinia Promotora_docx

Opinia kierownika ścieżki kształcenia_docx

 • Sprawozdanie śródokresowe z realizacji IPB obejmującego okres kształcenia w SzD UKSW – dokumenty należy złożyć w Biurze SzD UKSW do dnia 20 września roku, w którym następuje ocena śródokresowa
Sprawozdanie śródokresowe_pdf

Opinia Promotora_pdf

Opinia Dyrektora SzD UKSW_pdf

Sprawozdanie śródokresowe_docx

Opinia Promotora_docx

Opinia Dyrektora SzD UKSW_docx

 • Opinia Członka Komisji do przeprowadzania oceny śródokresowej zatrudnionego poza UKSW– dokument do pobrania tylko dla Profesora spoza UKSW biorącego udział w ocenie śródokresowej doktorantów UKSW
Opinia Członka Komisji do przeprowadzania oceny śródokresowej spoza UKSW_pdf Opinia Członka Komisji do przeprowadzania oceny śródokresowej spoza UKSW_docx
 • Podanie o wyznaczenie promotora – należy złożyć w Biurze SzD UKSW w terminie do 30 dni od  daty rozpoczęcia kształcenia, tj. do 30 października roku, w którym rozpoczęto kształcenie
   
 • Wniosek o przeprowadzenie seminarium state of the art
Wniosek_state of the art_pdf Wniosek_state of the art_docx
 • Oświadczenie w przedmiocie posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca zgodnego z międzynarodowymi standardami ORCID (Open Researcher and Contributor ID)
ORCID_pdf ORCID_docx
 • Oświadczenie o dziedzinie/dyscyplinie naukowej, w której przygotowywana jest rozprawa doktorska
Oświadczenie o dziedzinie-dyscyplinie naukowej_pdf Oświadczenie o dziedzinie-dyscyplinie naukowej_docx
 • Oświadczenie upoważniające uczelnię do wykazania osiągnięć naukowych doktoranta na potrzeby ewaluacji jakości działalności naukowej
Wykaz osiągnięć naukowcych_PDF Wykazywanie osiągnięć naukowcych_DOC
 • Raport końcowy z realizacji projektu badawczego – sprawozdanie merytoryczne projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe
Raport_pdf Raport_docx
 • Oświadczenie doktoranta UKSW dot. ubezpieczenia zdrowotnego
Oświadczenie_Doktoranta_UKSW_2021-2022  
 • ZUS ZWA – wyrejestrowanie z ubezpieczeń
ZUS_ZWA_pdf