Dokumenty Kandydata – do pobrania

  • Oświadczenie Kandydata
Załącznik nr 2 PDF Załącznik nr 2_docx
  • Oświadczenie Kandydata rekomendowanego do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW  składane w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW wraz z oryginałem dyplomu magisterskiego
Załącznik nr 3 PDF Załącznik nr 3_docx
  • Oświadczenie Kandydata w dyscyplinach kościelnych: prawo kanoniczne lub/i nauki teologiczne, który nie posiada stopnia licencjata kościelnego w rozumieniu przepisów kościelnych
Załącznik nr 4 PDF Załącznik nr 4_docx
  • Rekomendacja projektu badawczego oraz oświadczenie opiekuna naukowego
Załącznik nr 5 PDF Załącznik nr 5_docx