Harmonogram rekrutacji 2021/2022

Rejestracja kandydatów w systemie IRK

23 czerwca – 4 lipca 2021 roku

Rozmowy kwalifikacyjne

12 lipca – 16 lipca 2021 roku

Publikacja list rankingowych i wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu

19 lipca 2021 roku

Składanie oryginałów dyplomów magisterskich

do 23 lipca 2021 roku do godz. 13:00

Rejestracja dodatkowa kandydatów w systemie IRK

30 sierpnia – 5 września 2021 roku

Rozmowy kwalifikacyjne w ramach rejestracji dodatkowej

13 września – 17 września 2021 roku

Publikacja list rankingowych rekrutacji dodatkowej i wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu

22 września 2021 roku

Składanie oryginałów dokumentów

do 24 września 2021 roku do godz. 13:00

Publikacja listy doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2021/2022

do 30 września 2021 roku do godz. 16:30