Harmonogram rekrutacji

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW na rok akademicki 2022/2023:

 

Rejestracja kandydatów w systemie IRK

  • 15.06.2022 – 18.08.2022

 

Rozmowy kwalifikacyjne

  • 05.09.2022 – 09.09.2022

 

Publikacja list rankingowych

  • 15.09.2022

 

Wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu

  • 15.09.2022 – 16.09.2022

 

Składanie oryginałów dyplomów magisterskich

  • 15.09.2022 – 20.09.2022
  • 20.09.2022 – 23.09.2022 – dotyczy tylko kandydatów z listy rezerwowej

 

Publikacja listy doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW 2022/2023

  • do 30 września 2022 roku do godziny 15:00