Komisja wyborcza

Komisja Wyborcza jest organem wyborczym Samorządu. W zakresie kompetencji Komisji Wyborczej jest przeprowadzenie wyborów do WRD.

W skład Komisji Wyborczej wchodzi od dwóch do siedmiu członków, w tym Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący.

KADENCJA 2019/2020

  • mgr Paula Skrzypecka – Przewodnicząca
  • mgr Magda Ostrowska – Wiceprzewodnicząca