Organizacje zewnętrzne

Członkowie organów Samorządu Doktorantów UKSW aktywnie uczestniczą w działalności organizacji zewnętrznych, na forum porozumień branżowych i Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Krajowa Reprezentacja Doktorantówhttps://krd.edu.pl/

Warszawskie Porozumienie Doktorantówhttps://wpd.edu.pl/

Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskichhttps://krd.edu.pl/o-nas/porozumienia/branzowe/doktoranckie-forum-uniwersytetow-polskich/

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych – https://krd.edu.pl/o-nas/porozumienia/branzowe/porozumienie-doktorantow-nauk-humanistycznych-i-spolecznych/