Zarząd

Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu. Kieruje pracą Samorządu i reprezentuje go w relacjach z podmiotami zewnętrznymi.

KADENCJA 2019/2020

Przewodnicząca

  • mgr Anna Sobierajska

Wiceprzewodnicząca

  • mgr Wioleta Wasil-Rusecka

Członkowie

  • mgr Daria Gargała
  • mgr Dagmara Gut
  • mgr Anna Malewska
  • mgr Bartłomiej Oręziak
  • mgr Damian Skowron
  • mgr Paula Skrzypecka
  • mgr Katarzyna Wójcik