Terminy seminarium SoA w roku akademickim 2021/2022

Seminarium State of the art w roku akademickim 2021/2022 odbywa się w godzinach 9:45-11:15, online – za pośrednictwem MsTeams.

Doktorant danego roku kształcenia składa do właściwego kierownika ścieżki kształcenia Wniosek o przeprowadzenie seminarium state of the art.

Kierownik ścieżki kształcenia przedkłada Dyrektorowi Szkoły Doktorskiej UKSW zaopiniowany wniosek wraz ze składem komisji powołanej do oceny seminarium.

Termin seminarium ustala się w porozumieniu z doktorantem oraz promotorem.

Doktoranci I roku uczestniczą w seminarium w semestrze zimowym i letnim. Doktoranci II roku przygotowują wystąpienia (czas wystąpienia nie może przekraczać 30 minut) w semestrze zimowym i letnim. Doktoranci III roku uczestniczą w seminarium tylko w semestrze letnim.

 

DATA

 

WYSTĄPIENIE #1

 

WYSTĄPIENIE #2

 

06-12-2021 psychologia psychologia
13-12-2021 psychologia psychologia
10-01-2022 psychologia psychologia
17-01-2022 psychologia psychologia
24-01-2022 psychologia psychologia
31-01-2022 filozofia filozofia
21-02-2022 prawo kanoniczne nauki prawne
28-02-2022 prawo kanoniczne prawo kanoniczne
07-03-2022 literaturoznawstwo literaturoznawstwo
14-03-2022
historia historia
21-03-2022
pedagogika nauki prawne
04-04-2022
pedagogika pedagogika
11-04-2022
filozofia nauki prawne
25-04-2022
nauki prawne
09-05-2022
nauki teologiczne archeologia
16-05-2022
nauki teologiczne nauki teologiczne