Wydziałowe Rady Doktorantów

Wydziałowa Rada Doktorantów jest organem Samorządu będącym reprezentantem doktorantów na danym wydziale, który realizuje zadania z zakresu ochrony interesów doktorantów danego wydziału, niezastrzeżone dla innych organów Samorządu. Składa się z przedstawicieli uczestników studiów doktoranckich na danym Wydziale i Szkoły Doktorskiej. W skład WRD wchodzi od 2 do 5 osób. Członkowie WRD wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego.

Członkowie WRD w kadencji 2019/2020

 Szkoła Doktorska

 • mgr Michał Skoniecki – Przewodniczący
 • mgr Piotr Brud – Wiceprzewodniczący
 • mgr Anna Żywica – Członek

Wydział Filozofii Chrześcijańskiej

 • mgr Karolina Rymarczyk – Przewodnicząca
 • mgr Klaudia Ponikiewska – Wiceprzewodnicząca
 • mgr Maria Kwiatkowska – Członek

 Wydział Nauk Humanistycznych

 • mgr Katarzyna Wójcik – Przewodnicząca

Wydział Nauk Historycznych

 • mgr Kornelia Wasiak – Przewodnicząca
 • mgr Marcin Zawadzki – Wiceprzewodniczący

Wydział Prawa i Administracji

 • mgr Dagmara Gut – Przewodnicząca
 • mgr Bartłomiej Oręziak – Wiceprzewodniczący
 • mgr Małgorzata Kuczera – Sekretarz
 • mgr Damian Skowron – Członek

Wydział Prawa Kanonicznego

 • dr Marcin Kołodziej – Przewodniczący
 • mgr Tomasz Smoliński – Wiceprzewodniczący
 • mgr Angelo Dąbrowski – Członek

Wydział Społeczno-Ekonomiczny

 • mgr Patryk Barszcz – Przewodniczący
 • mgr Zbigniew Przybyłek – Wiceprzewodniczący

Wydział Teologiczny

 • mgr Monika Czekała – Przewodnicząca
 • mgr Michał Czekała – Wiceprzewodniczący