Zasady funkcjonowania Biura Szkoły Doktorskiej

Mając na względzie ochronę zdrowia doktorantów i pracowników Szkoły Doktorskiej UKSW oraz w oparciu o Decyzję Nr 73/2020 Kanclerza UKSW w Warszawie z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-19, informuję, że do odwołania, doktoranci UKSW obsługiwani są w systemie…

Ważne informacje dotyczące składanie dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Szkoły Doktorskiej

Niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Biura w terminie przyjmowania dokumentów tj. 7-10.09.2020r: ·         Biuro Szkoły Doktorskiej na czas przyjmowania dokumentów zostaje przeniesione do pokoju nr 14 (MAPKA) ·         Godziny przyjmowania dokumentów: Poniedziałek 12.00 – 15.00 Wtorek/środa/czwartek – 8.30 – 15.00 ·         Z uwagi na reżim sanitarny proszę o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa…

Rejestracja w systemie IRK

Tylko do 6 września br. istnieje możliwość rejestracji kandydatów do Szkoły Doktorskiej w systemie IRK.  Dokonując rejestracji proszę zwrócić uwagę na: zapis na studia – przypisanie się na konkretny kierunek studiów wgranie zdjęcia do ELD – zdjęcie musi spełniać kryteria zdjęcia do dowodu osobistego (wytyczne dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu )…

1 sierpnia 2020r. rozpoczynamy rekrutację na rok akademicki 2020/21

Zapraszamy do rozpoczęcia kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSW. Od roku akademickiego 2020/2021 poszerzyliśmy możliwości przygotowania do uzyskania stopnia doktora w nowych dyscyplinach. Kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW odbywa się w następujących dyscyplinach: 1. nauki prawne 2. nauki teologiczne 3. prawo kanoniczne 4. literaturoznawstwo 5. archeologia 6. historia 7. filozofia 8. psychologia…

Decyzja Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w sprawie zasad rozliczenia roku akademickiego 2019/2020 doktorantom UKSW w formie zdalnej

Mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z epidemią COVID-19 wymagającą nadzwyczajnych i niestandardowych rozwiązań w wielu obszarach działalności Uczelni, w tym również działań dotyczących organizacji kształcenia, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia UKSW w uzgodnieniu z Samorządem Doktorantów UKSW podjął decyzję w sprawie zasad rozliczenia roku akademickiego 2019/2020. Decyzja Nr 8/2020
Począwszy od roku akademickiego 2019/20 kształcenie doktorantów odbywa się w Szkole Doktorskiej UKSW. Szkoła odpowiada za kształcenie doktorantów oraz przygotowanie ich do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach naukowych, w których Uniwersytet posiada uprawnienia. Strukturę Szkoły Doktorskiej, organizację kształcenia doktorantów oraz związane z tym prawa i obowiązki doktorantów określa Regulamin.…