Przejdź do treści

Harmonogram rekrutacji

Najważniejsze terminy związane z rekrutacją do Szkoły Doktorskiej UKSW.

Harmonogram rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSW na rok akademicki 2024/2025:

Rejestracja kandydatów w systemie IRK

  • 01.07.2024 – 23.08.2024

Rozmowy kwalifikacyjne

  • 02.09.2024 – 06.09.2024

Wydanie decyzji administracyjnych o odmowie wpisu

  • 19.09.2024

Składanie oryginałów dyplomów magisterskich

  • 16.09.2024 – 18.09.2024
  • 20.09.2024 – dotyczy tylko kandydatów z listy rezerwowej