Kontakt

Samorząd Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ul. Dewajtis 5, pok. 14, Stary Gmach | 01-815 Warszawa
e-mail: doktoranci@uksw.edu.pl