Przejdź do treści

Konferencje

Gdzie i kiedy odbywają się konferencje, kongresy, seminaria i sesje.

KONFERENCJATERMINMIEJSCOWOŚĆ
Ogólnopolska Konferencja Doktorancka „Perspektywy badań historycznych: Obserwacje, kultywacje, innowacje”17-18.11. 2022 rokuPoznań, Sala Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ul.
Mielżyńskiego 27/29
XLVII Kongres Międzynarodowej Komisji Historii Wojskowości (ICMH) „Defence of the borders in military history”.28.08-2.09.2022 Wrocław-Opole
Procesy transformacyjne sfery społeczno-humanitarnej współczesnej Ukrainy w czasie wojny: wezwania, problemy i perspektywy
Materiały informacyjne oraz formularz zgłoszeniowy
02-03.06. 2022 r. Tarnopol/online
Kondycja współczesnej rodziny” – organizowana przez Interdyscyplinarny Zespół Badawczy przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego17.11.2022aula Wydziału Teologicznego UŚ w Katowicach przy ul. Jordana 18
II Doktorancko-Studenckie Seminarium Naukowe pt. Krytyka redakcji (Redaktionsgeschichte) i elementy innych metod badań tekstu biblijnego na podstawie wybranych przykładów 25 maja 2022, godz. 16:30Instytut Nauk Teologicznych US ul. Pawła VI 2, Szczecin oraz MsTeams
Międzynarodowa Konferencja Naukowa “10 lat Polonijnej Biblioteki Cyfrowej” – organizowana przez Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii UW oraz Polskie Towarzystwo Bibliologiczne Oddział Warszawski16-18.11.2022 r.Warszawa
Jubileuszowa XXXV Letnia Szkoła Młodych Pedagogów im. Marii Dudzikowej – organizowana przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk05-09.09.2022 r.Bielsko-Biała
Międzynarodowa Multidyscyplinarna Konferencja MKDUS 2.022-24.06.2022 r.platforma MS Teams
Węgajty jako czasownik? Krajobrazy ‧ Społeczności ‧ PograniczaCzęść panelowa (on-line) dotycząca wyłącznie krajobrazuCzęść plenarna (on-site) dotycząca krajobrazu, społeczności i pogranicza   20-21.06.2022 r.  Węgajty
(forma hybrydowa)
WIELKA SESJA POSTEROWA w ramach X edycji Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców nt. DOKONANIA NAUKOWE DOKTORANTÓW24-26.06.2022 r.online