Przejdź do treści

Do pobrania

Oświadczenia kandydata do Szkoły Doktorskiej. Rekomendacja projektu badawczego oraz oświadczenie opiekuna naukowego.

Oświadczenie Kandydata

Oświadczenie Kandydata rekomendowanego do przyjęcia do Szkoły Doktorskiej UKSW  składane w Biurze Szkoły Doktorskiej UKSW wraz z oryginałem dyplomu magisterskiego.

Oświadczenie Kandydata w dyscyplinach kościelnych: prawo kanoniczne lub/i nauki teologiczne, który nie posiada stopnia licencjata kościelnego w rozumieniu przepisów kościelnych.

Rekomendacja projektu badawczego oraz oświadczenie opiekuna naukowego.