Przejdź do treści

Warunki i tryb rekrutacji

Uchwała Senatu UKSW w sprawie rekrutacji do Szkoły Doktorskiej.