Przejdź do treści

Cudzoziemcy

Kto i na jakich zasadach może studiować w Szkole Doktorskiej będąc cudzoziemcem.

Cudzoziemcy mogą podejmować kształcenie w Szkole Doktorskiej UKSW na podstawie:

  • umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach,
  • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
  • decyzji Ministra,
  • decyzji dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA), w odniesieniu do jej stypendystów,
  • decyzji dyrektora Narodowego Centrum Nauki (NCN) o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu,
  • decyzji administracyjnej Rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.