Przejdź do treści

Działalność Szkół Doktorskich w Polsce regulują przepisy Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce:

  • kształcenie doktorantów – Dział V, Rozdział 2, Oddział 2, Art. 198-216,
  • nadawanie stopnia doktora – Dział V, Rozdział 2, Oddział 1, Art. 185-197,
  • ewaluacja szkół doktorskich – Dział VI, Rozdział 2, Art. 259-264,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli akademickich – Dział VII, Rozdział 1, Art. 275-306,
  • odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów – Dział VII, Rozdział 3, Art. 322,
  • cudzoziemcy w systemie szkolnictwa wyższego i nauki – Dział VIII, Art. 323-328.

Źródłem wiedzy o obowiązujących na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przepisach jest stale aktualizowany Monitor UKSW – www.monitor.uksw.edu.pl

Wybrane dokumenty dotyczące Szkoły Doktorskiej UKSW i kształcenia w UKSW:

Utworzenie Szkoły Doktorskiej UKSWZarządzenie Nr 26/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Decyzja Nr 30/2019 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nadania kancelaryjnego oznaczenia literowego Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Regulamin Szkoły Doktorskiej UKSWObwieszczenie Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 123/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Uchwała Nr 39/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 123/2019 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Uchwała Nr 123/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Program Kształcenia w Szkole Doktorskiej UKSWIndywidualny Plan BadawczySeminarium State of the artUchwała Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie Programu Kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz założeń Indywidualnego Planu Badawczego doktorantów Szkoły Doktorskiej UKSW,
DECYZJA Nr 1/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad zaliczania I roku kształcenia w roku akademickim 2019/2020,
DECYZJA Nr 2/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad zaliczania seminarium state of the art
Decyzja Nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru indywidualnego planu badawczego obowiązującego w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 Zasady dokonywania oceny śródokresowej w UKSW DECYZJA nr 2/2022 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Zasad dokonywania oceny śródokresowej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uchwały w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej UKSWUchwała Nr 5/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2022/2023,
Uchwała Nr 113/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 października 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022,
Uchwała Nr 12/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2021/2022,
,
Uchwała Nr 101/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr 38/2020 Senatu UKSW z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2020/2021,
Uchwała Nr 38/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2020/2021,
Uchwała Nr 122/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 101/2019 Senatu UKSW z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020,
Uchwała Nr 101/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na rok akademicki 2019/2020
Komisje RekrutacyjneDecyzja Nr 74/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieDecyzja Nr 7/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniająca Decyzję Nr 220/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieDecyzja Nr 220/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Komisje KwalifikacyjneDECYZJA nr 4/2020 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytety Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieDecyzja Nr 1/2019 Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnych w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Postępowanie o nadanie stopnia doktora w UKSWUchwała Nr 90/2021 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w WarszawieUchwała Nr 201/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 października 2019 r. w sprawie postępowania o nadanie stopnia doktora w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Wysokość opłat za usługi edukacyjne oraz wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantówZarządzenie Nr 46/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów
Badania lekarskie z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowiaZarządzenie Nr 97/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia kandydatów na studia i do Szkoły Doktorskiej oraz studentów i doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie