Przejdź do treści

Nabór wniosków na finansowanie badań naukowych w roku akademicki 2022/23

Zgodnie z Decyzją Nr 11/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 września 2022 r. w sprawie otwarcia naboru wniosków na dofinansowanie projektów badawczych finansowanych z subwencji na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2023 do dnia 4 listopada 2022 r. godz. 23:59:59 prowadzony jest nabór wniosków na finansowanie projektów badawczych z wewnętrznych środków Uczelni na 2023 r.

Więcej informacji na temat naboru oraz formularze do naboru, znajdą Państwo na stronie Biura ds. Badań Naukowych UKSW, które obsługuje procedurę naboru.

05 października 2022