Przejdź do treści

Decyzja Rektora UKSW w Warszawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Decyzja Nr 63/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/7095

15 czerwca 2023