Przejdź do treści

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025

W dniu 25 stycznia 2024 roku Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie podjął uchwałę w sprawie warunków i trybu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej  na rok akademicki 2024/2025.

https://monitor.uksw.edu.pl/docs/7413

31 stycznia 2024