Konkursy

KONKURS TERMIN SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
  • XI edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego
16.08.2022 r. W Konkursie mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2021 roku.

Szczegóły dostępne na stronie

  • “Konkurs Debiutantów” dla autorów najlepszego artykułu naukowego
30.04.2022 r. https://probacja.com/resources/html/cms/MAINPAGE
  • Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph – nabór do recenzowanej monografii naukowej pt:  “Pokolenia XYZ – Studia interdyscyplinarne”
11.04.2022 r.
nabór do recenzowanej monografii
  • Wydawnictwo Naukowe ArchaeGraph – nabór do recenzowanej monografii naukowej pt:  “Bezpieczeństwo międzynarodowe – Europa i świat. Studia interdyscyplinarne”
04.04.2022 r. nabór do recenzowanej monografii