Zamiana w planie

Zgodnie z §3 ust. 3 Zarządzenia Nr 84/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2021/2022 w dniu 13 kwietnia 2022 roku (środa) zajęcia dydaktyczne odbywają się wg planu piątkowego.  

Decyzje Rektora UKSW w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2022

W dniu 2 marca 2022 r. opublikowane zostały na Monitorze UKSW (widoczne po zalogowaniu do domeny) decyzje Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w sprawie przydzielenia środków na badania naukowe i prace rozwojowe na rok 2022. W tym roku środki na badania naukowe zostały przyznane tylko instytutom naukowym UKSW.…

“Zarządzenie danymi badawczymi” – bezpłatny kurs dla doktorantów UKSW

Biuro ds. Badań Naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zaprasza na bezpłatny kurs pn. "Zarządzanie danymi badawczymi". Kurs adresowany jest do wszystkich chętnych - studentów, doktorantów i pracowników UKSW - którzy zajmują się prowadzeniem badań naukowych. Kurs realizowany będzie w formie zdalnej na platformie MS Teams i będzie odbywał…

NCN – szkolenie on-line dla osób z UKSW

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach on-line, które dzięki pracownikom Biura ds. Badań Naukowych Narodowe Centrum Nauki organizuje dla osób związanych z UKSW. Szkolenia będą przeprowadzone w dniach 4  kwietnia (panel NZ - Nauki o Życiu), 5 kwietnia (panel HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce) i 8 kwietnia…

Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego – XI edycja

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza XI edycję Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.   Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem.   …