Projekty

Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczegóły programu PROM znajdziesz  TUTAJ